I Congrés Internacional Joan Maragall
Universitat de Barcelona, Barcelona 2011